Haveaffald

Tilbage
Ingen kategori valgt
Ingen kategori valgt
Genbrugsplads

Sortering

Hvor skal det hen?

Haveaffald kan afleveres både på en af de døgnåbne grenpladser eller på en genbrugsplads. Følgende sortering skal følges:

46 Grene
Her menes grene af en vis tykkelse. Dvs. større/tykke grene med og uden blade.
Buske afskær med tykke grene.
Altid uden jord, dvs. ikke revet eller opfejet.


48 Græs/blade med jord

Her menes plantedele med en del jord, haveaffald der bliver revet/fejet og opsamlet fra jorden, fx:

  • græsafklip (græs revet sammen eftergræsslåning)
  • græskanter med jord (efter tilretning af græsplænens kanter eller fjernelse af græsplæne)
  • blade der er visne og opfejet
  • hækafklip (blade og mindre/tynde grene efter hækklipning)
  • planter der er opgravet, ukrudt
  • potteplanter med rodnet og jord
  • nedfaldne æbler, blommer og lign.


47 Rødder og stød

Her menes opgravede rødder, hvor der altid vil være en del jord på.
Stød vil sige større rødder opgravet og er fyldt med jord.

Hvad sker der med affaldet?

Sorteringen er vigtig fordi indholdet fra containerne køres til forskellige modtageanlæg:

Indholdet fra nr. 46 Grene
bliver neddelt og efterfølgende til forbrænding.


Indholdet fra nr. 48 Græs/blade med jord bliver kørt til et modtageanlæg til kompostering.


Indholdet fra nr. 47 Rødder og stød bliver kørt Tønder Deponi til deponering.

Gå tilbage