Håndspritflasker

Tilbage
Ingen kategori valgt
Farligt affald

Miljøkasse

Genbrugsplads

Sortering

Hvor skal det hen?

Selv tomme emballager fra håndsprit og andre desinfektionsmiddel er farligt affald, da der kan være væske og/eller dampe der kan antændes.
Emballage/flasker der har indeholdt brandfarlige og brændbare væsker kan du aflevere på genbrugspladserne som Farligt Affald.

Hvis du har en Miljøkasse, kan du også aflevere tomme håndspritflasker i den.
Husk låget på Miljøkassen skal være lukket ved aflevering enten på genbrugspladsen eller stilles frem sammen med din genbrugsbeholder.

Miljøkassen skal stilles på låget eller ved siden af din genbrugsbeholder, dagen inden genbrugsbeholderens tømmedag, hvis skraldemanden skal bytte den.

Hvad sker der med affaldet?

Emballage fra diverse kemikalier bliver håndteret af specialuddannet personale på et særligt anlæg.

Gå tilbage