Gulve, hårde materialer

Tilbage
Ingen kategori valgt
Ingen kategori valgt
Genbrugsplads

Sortering

Hvor skal det hen?

Gulve af plader af træ eller spånplader med en form for plastbelægning der ligner træ kan afleveres på genbrugspladsen, med følgende sortering og containere:

Er det kun træ: nr. 37 Inde træ
Gulv med belægning: nr. 21 Møbler

Gulve med vinyl/PVC belægning skal i container med nr. 35 Affald Deponi.

Hvad sker der med affaldet?

Containeren nr. 37: inde træ køres til et modtageanlæg hvor indholdet neddeles og bruges i produktionen af nye spånplader.

Indholdet fra containeren med nr. 21 Møbler bliver kørt til neddeling og efterfølgende kørt til et forbrændingsanlæg.
Energien fra forbrændingen bliver brugt til produktion af el og varme. Røgen fra forbrændingsprocessen bliver grundigt renset, inden den bliver ledt ud gennem skorstenen.

Gå tilbage