Glasvaser

Tilbage
Ingen kategori valgt
Restaffald

Mad og restbeholder

Genbrugsplads

Sortering

Hvor skal det hen?

Glasvaser er fremstillet af hærdet glas, der ikke kan smeltes om. Derfor kan du aflevere kasserede glasvaser i Restaffald.

Du kan også vælge at aflevere det på genbrugspladsen i containeren med nr. 35 Affald deponi.

Pæne og hele vaser kan også afleveres i rummet til direkte genbrug, så andre kan få glæde af dem.

Hvad sker der med affaldet?

Indholdet af beholderen til restaffald bliver kørt til forbrændingsanlægget, hvor det bliver omdannet til varme og el.

Ting og sager der bliver afleveret på genbrugspladsen til direkte genbrug, bliver solgt i genbrugsbutik, 2nd Hand Shop.

Gå tilbage