Glasskår

Tilbage
Glas

Genbrugsbeholder

Restaffald

Mad og restbeholder

Genbrugsplads

Sortering

Hvor skal det hen?

Hvad du skal gøre med glasskår, kommer an på, hvilken type glas det drejer sig om:
Drikkeglas og emballageglas som f.eks. marmeladeglas, vinflasker eller glas, der har indeholdt rødbeder eller lign., kan smeltes om og bruges igen. Stammer glasskårene fra denne type glas, kan du derfor roligt smide dem i din genbrugsbeholder som Glas – eller aflevere dem på genbrugspladsen i beholderen/container med nr. 16 Flasker og glas.

Karafler og ildfaste glasfade er typisk fremstillet af hærdet glas, der ikke kan smeltes om og bruges igen. Stammer dine glasskår herfra, skal du enten pakke glasskårene ind i f.eks. en avis og smide dem i din Mad- og restbeholder til Restaffald – eller aflevere dem på genbrugspladsen i containeren til deponi, containeren med nr. 35 Affald deponi.

Vinduesglas eller drivhusglas må heller ikke kommes i genbrugsbeholderen det skal afleveres på genbrugspladsen i container med nr. 25 Vinduesglas uden rammer.

Hvad sker der med affaldet?

Hvad der sker med glasskårene kommer an på, hvilken type glas det drejer sig om. Noget glas vil blive smeltet om – andet vil blive knust og brugt som bl.a. vejfyld.

Gå tilbage