Glaskugler

Tilbage
Ingen kategori valgt
Restaffald

Mad og restbeholder

Genbrugsplads

Sortering

Hvor skal det hen?

Julekugler uanset om de er af glas eller af plast eller en blanding af materialer, skal det med i beholderen til Restaffald.

Husk at ting lavet af glas, der er gået i stykker skal emballeres inden det kommes i Restaffald, for at sikre at ingen kan skære sig på det.

Ønsker du ikke at komme det i din affaldsbeholder fordi du ikke har plads i den – så kan du også samle det i en klar plastsæk og aflevere det på genbrugspladsen i containeren med nr. 14 Brændbart småt.

Hvad sker der med affaldet?

Dit restaffald bliver kørt til forbrændingsanlægget, og energien fra forbrændingen bliver brugt til produktion af el og varme. Røgen fra forbrændingsprocessen bliver grundigt renset, inden den bliver ledt ud gennem skorstenen.

Gå tilbage