Glasfade

Ingen kategori valgt
Restaffald

Mad og restbeholder

Genbrugsplads

Sortering

Hvor skal det hen?

Glasfade, -skåle og -plader er fremstillet af hærdet glas, som vi desværre ikke kan genbruge. Derfor skal du smide kasserede glasfade, -skåle og -plader i din Mad- og restbeholder til restaffald eller aflevere dem på genbrugspladsen i containeren med nr. 35 Affald deponi.

Hvis fadet, skålen eller pladen er gået i stykker, kan du pakke den ind i fx en avis, inden du smider den i restaffaldsbeholderen. Så kommer skraldemanden ikke til skade.

Hvad sker der med affaldet?

Indholdet af beholderen til restaffald bliver kørt til forbrændingsanlægget, hvor det bliver omdannet til varme og el.

Gå tilbage