Glasfade

Tilbage
Ingen kategori valgt
Restaffald

Mad og restbeholder

Genbrugsplads

Sortering

Hvor skal det hen?

Glasfade, -skåle og -plader er fremstillet af hærdet glas, som vi desværre ikke kan genbruge. Derfor skal du smide kasserede glasfade, -skåle og -plader med i restaffald eller aflevere dem på genbrugspladsen i containeren med nr. 35 Affald deponi.

Hvis fadet, skålen eller pladen er gået i stykker, kan du pakke den ind i fx en avis, inden du smider den i restaffaldsbeholderen. Så kommer du eller skraldemanden ikke til skade.

Hvad sker der med affaldet?

Indholdet af beholderen til restaffald bliver kørt til forbrændingsanlægget, hvor det bliver omdannet til varme og el.

Gå tilbage