Gavepapir og bånd

Tilbage
Ingen kategori valgt
Restaffald

Mad og restbeholder

Genbrugsplads

Sortering

Hvor skal det hen?

Selvom det er papir, kan gavepapir ikke bruges igen. Gavepapir er nemlig belagt med en film, der gør det uegnet til genbrug. Derfor skal du bare smide gavepapiret og gavebånd i din beholder til restaffald eller aflevere det på genbrugspladsen i containeren med nr. 14 Brændbart småt.

Dit restaffald skal fortsat i lukkede skraldeposer inden du kommer det i rummet til Restaffald.

Hvad sker der med affaldet?

Dit restaffald og indholdet fra containeren til småt brændbart bliver kørt til forbrændingsanlægget, og energien fra forbrændingen bliver brugt til produktion af el og varme. Røgen fra forbrændingsprocessen bliver grundigt renset, inden den bliver ledt ud gennem skorstenen.

Gå tilbage