Fritureolie

Tilbage
Ingen kategori valgt
Restaffald

Mad og restbeholder

Ingen kategori valgt

Hvor skal det hen?

Den afkølede flydende olie skal hældes i egnet emballage (fx den flaske/dunk du har købt det i), så det ikke kommer ud over det hele. Herefter kommer du det med til Restaffald.

Hvad sker der med affaldet?

Olien bliver sammen med restaffaldet kørt til forbrændingsanlægget, og energien fra forbrændingen bliver brugt til produktion af el og varme. Røgen fra forbrændingsprocessen bliver grundigt renset, inden den bliver ledt ud gennem skorstenen.

Gå tilbage