Fortrolige papirer

Tilbage
Ingen kategori valgt
Ingen kategori valgt
Genbrugsplads

Sortering

Hvor skal det hen?

Papirer, der indeholder fortrolige oplysninger, kan du aflevere på genbrugspladsen i beholderen til fortroligt papir. Kan du ikke finde beholderen, så spørg en pladsmand.

Det er vigtigt, at du tager papirerne ud af en evt. mappe, fjerner plastiklommer og papirclips mv., inden du afleverer papiret i beholderen. Mapper osv. kan du aflevere i containeren med nr. 14 Brændbart småt.

Hvad sker der med affaldet?

Papiret bliver makuleret (skåret i strimler så det ikke kan læses) og bliver derefter sendt til genanvendelse og brugt som råmateriale til nye papirprodukter.

Gå tilbage