Flasker

Tilbage
Glas

Genbrugsbeholder

Ingen kategori valgt
Genbrugsplads

Sortering

Hvor skal det hen?

Tomme og dryp tørre flasker kan du smide i din genbrugsbeholder som Glas – eller aflevere dem på genbrugspladsen i beholderen/container med nr. 16 Flasker og glas.

Er det glasflasker der har indeholdt madrester, fx ketchup, så skal flasken tømmes helt for madrester inden den kommes i genbrugsbeholderen.
Kan du ikke tømme flasken for madrester, så skal du smide den i din Mad- og restbeholder til Restaffald.

Hvad sker der med affaldet?

Glasset bliver smeltet om og brugt igen.

Indholdet af din restaffaldsbeholder bliver afleveret på forbrændingsanlægget. Energien fra forbrændingen bliver anvendt til produktion af el og varme.

Gå tilbage