Flamingo

Ingen kategori valgt
Restaffald

Mad og restbeholder

Genbrugsplads

Sortering

Hvor skal det hen?

Mindre stykker flamingo, beskidt flamingo og flamingochips kan du bare smide i din Mad- og restbeholder i rummet Restaffald.

Større stykke flamingo der er helt rent (fra når du har købt et fjernsyn, komfur eller andre ting der er pakket beskyttende ind i flamingo) kan du aflevere på genbrugspladsen i containeren med nr. 18 Flamingo rent.

Flamingochips og beskidt flamingo skal du aflevere i containeren med nr. 14 Brændbart småt.

Hvad sker der med affaldet?

Indholdet af din restaffaldsbeholder, og indholdet fra containeren med småt brændbart bliver afleveret på forbrændingsanlægget. Energien fra forbrændingen bliver anvendt til produktion af el og varme.

Containeren med det helt rene flamingo på genbrugspladsen bliver kørt til et anlæg der kan genanvende plasten.

Gå tilbage