Eternit - max 5 plader

Tilbage
Ingen kategori valgt
Ingen kategori valgt
Genbrugsplads

Sortering

Hvor skal det hen?

Eternittagplader er meget støvende affald og kan indeholde asbest. Dette har betydning for arbejdsmiljøet for personalet på genbrugspladserne og på modtageanlægget som er Tønder Deponi.
For at minimere støvproblemet, også for vores kunder når de er på genbrugspladsen, er der indført en mængde-begrænsning som er gældende for alle.

Du kan derfor kun aflevere max 5 stk. eternittagplader pr. dag på genbrugspladsen.
Du skal selv komme eternittagpladerne ned i de opstillede bigbags på pladsen.

Større mængder eternit
Hvis du skal i gang med at nedtage hele dit eternittag – så skal pladerne bortskaffes direkte til Tønder Deponi i nogle special konstruerede Big-bags. Det antal Big-bags du skal bruge, kan du købe ved Administrationen, Håndværkervej 4 i Bredebro.

Som privat person kan du ikke selv køre dem til Tønder Deponi som er modtageanlægget. Transporten skal foregå via en godkendt transportør med en bil med kran, der kan løfte de fyldte Big-bags op på ladet og efterfølgende af bilen på Deponiet.


Læs mere om bortskaffelse af eternit på hjemmesiden

 

Hvad sker der med affaldet?

Big-bagsene med eternit bliver efter påfyldning lukket og løftet op på en bil med kran, og kørt til Tønder Deponi, hvor de så løftes af igen og placeres for sig selv på deponiet.

Deponiet må kun modtage eternittagpladerne samlet i big-bags.

Gå tilbage