Emballageglas, beskidte og med indhold

Tilbage
Ingen kategori valgt
Restaffald

Mad og restbeholder

Ingen kategori valgt

Hvor skal det hen?

Hvis du ikke vil – eller ikke kan – rengøre et glas, der f.eks. har indeholdt marmelade, skal du i stedet smide det med til Restaffald.

Alt, du afleverer på genbrugspladsen eller i din genbrugsbeholder, skal være skrabet rent og fri for rester af mad.

Hvad sker der med affaldet?

Indholdet af beholderen til restaffald bliver kørt til forbrændingsanlægget, hvor det bliver omdannet til varme og el.

Gå tilbage