Dyner og puder

Tilbage
Ingen kategori valgt
Ingen kategori valgt
Genbrugsplads

Sortering

Hvor skal det hen?

Brugte og slidte dyner, puder, liggeunderlag og rullemadrasser skal afleveres i nr. 14 Brændbart småt.

Hvad sker der med affaldet?

Indholdet fra container med nr. 14 bliver kørt til et forbrændingsanlæg.
Energien fra forbrændingen bliver brugt til produktion af el og varme. Røgen fra forbrændingsprocessen bliver grundigt renset, inden den bliver ledt ud gennem skorstenen.

Gå tilbage