Drikkeglas

Tilbage
Glas

Genbrugsbeholder

Restaffald

Mad og restbeholder

Genbrugsplads

Sortering

Hvor skal det hen?

Drikkeglas, almindelige drikkeglas må du gerne komme i genbrugsbeholderen som Glas.

Krystalglas og drikkeglas der er hele og pæne kan du også aflevere på genbrugspladsen i rummet til direkte genbrug, så andre kan få glæde af dem.

Glas og krystalglas må du gerne pakke ind i fx en avis, hvis du smider det i beholderen til Restaffald – så kommer du eller skraldemanden ikke til at skære sig på skårene.

Hvad sker der med affaldet?

Glasset bliver smeltet om og brugt igen.

Indholdet af din restaffaldsbeholder bliver afleveret på forbrændingsanlægget. Energien fra forbrændingen bliver anvendt til produktion af el og varme.

Gå tilbage