Dampspærre

Tilbage
Ingen kategori valgt
Ingen kategori valgt
Genbrugsplads

Sortering

Hvor skal det hen?

Dampspærre findes både i plast og med noget alufolie på, alt efter hvad det indeholder er der følgende sortering på genbrugspladsen:

Med alufolie: Container med nr. 35 Deponi

Plastfolie, rent: Container med nr. 12 Plastfolie

Plastfolie, beskidt mindre stykker: Container med nr. 14 Brændbart

Plastfolie, beskidt store/lange baner skal i container med nr. 21 Møbler

Hvad sker der med affaldet?

Indholdet fra nr. 35 Deponi bliver kørt til henlægning /nedgravning på vores deponi i Højer.
Deponiet er opbygget med membran, drænsystem og pumper, der leder spildevandet til et rensningsanlæg. Dermed undgås forurening af grundvandet.

Indholdet fra container med nr. 12 Plastfolie bliver kørt til genanvendelse og bliver brugt til nyt plastfolie.

Indholdet fra container nr. 14 Brændbart og indholdet i nr. 21 Møbler efter neddeling, bliver og kørt til et forbrændingsanlæg.
Energien fra forbrændingen bliver brugt til produktion af el og varme. Røgen fra forbrændingsprocessen bliver grundigt renset, inden den bliver ledt ud gennem skorstenen.

Gå tilbage