Dåser i pap-plastemballage

Tilbage
Metal

Genbrugsbeholder

Ingen kategori valgt
Ingen kategori valgt

Hvor skal det hen?

Husk at skille det ad!
Det er vigtigt, at du sørger for, at genbrugsmaterialerne er løse, inden du smider dem i genbrugsbeholderen eller afleverer dem på genbrugspladsen.

På sorteringsanlægget, hvor genbrugsmaterialerne bliver afleveret til sortering, går det stærkt – og f.eks. metaldåser i en plastikpose bliver simpelthen kasseret.

Husk at tømme indholdet inden du putter det i beholderen eller containeren.

Hvad sker der med affaldet?

Bliver det skilt ad og afleveret korrekt så bliver alle genbrugsmaterialerne brugt igen – pap og papir bliver til nyt pap og papir – glas, metal og plastik bliver smeltet om og brugt i produktionen af nye produkter.

Gå tilbage