Dåser, beskidte

Tilbage
Ingen kategori valgt
Restaffald

Mad og restbeholder

Ingen kategori valgt

Hvor skal det hen?

Kan du ikke rengøre dåserne ved at skylle dem med koldt vand, skal du bare smide dem med i til Restaffald.

Hvis du er i tvivl, om dåsen er ren nok – så smid den i Restaffald.

Hvad sker der med affaldet?

Dit restaffald bliver kørt til forbrændingsanlægget, og energien fra forbrændingen bliver brugt til produktion af el og varme. Røgen fra forbrændingsprocessen bliver grundigt renset, inden den bliver ledt ud gennem skorstenen.

Gå tilbage