Cykeldæk og slange

Tilbage
Ingen kategori valgt
Ingen kategori valgt
Genbrugsplads

Sortering

Hvor skal det hen?

Mindre dæk fra cykler, trillebør, sækkevogne skal i Restaffald eller på genbrugspladsen afleveres i container med nr. 14 Brændbart småt.

Større dæk fra trailere, campingvogne og biler skal afleveres i container med skilt nr. 50A eller 50B

Spørg personalet om hjælp, hvis du er i tvivl om hvor du skal aflevere dine dæk.

Hvad sker der med affaldet?

Restaffaldet fra din affaldsbeholder og indholdet fra container med nr. 14 Brændbart bliver kørt til et forbrændingsanlæg.
Energien fra forbrændingen bliver brugt til produktion af el og varme. Røgen fra forbrændingsprocessen bliver grundigt renset, inden den bliver ledt ud gennem skorstenen.

Gå tilbage