CD'er og DVD'er

Tilbage
Ingen kategori valgt
Restaffald

Mad og restbeholder

Ingen kategori valgt

Hvor skal det hen?

Usorteret er CD’er og DVD’er til Restaffald eller på genbrugspladsen skal det i container med nr. 14 Brændbart småt.

Er du miljøbevidst kan du sortere som følgende:
Selve coveret, som CD’en/DVD’en er i, kan sorteres som Hård plast.
Man tager papiret med titlen ud og lægge den til Papir.
CD’en/DVD’en er så Restaffald.

Hvad sker der med affaldet?

Dit restaffald og indholdet fra container med nr. 14 på genbrugspladsen bliver kørt til forbrændingsanlægget, og energien fra forbrændingen bliver brugt til produktion af el og varme. Røgen fra forbrændingsprocessen bliver grundigt renset, inden den bliver ledt ud gennem skorstenen.

Plasten bliver smeltet om og brugt i mange forskellige sammenhænge.

Gå tilbage