Brandfarlige og brændbare væsker

Tilbage
Ingen kategori valgt
Farligt affald

Miljøkasse

Ingen kategori valgt

Hvor skal det hen?

Brandfarlige og brændbare væsker kan du aflevere på genbrugspladserne som Farligt Affald – men HUSK at du altid skal aflevere væskerne, så personalet tydeligt kan se, hvad det er. Hvis du fx har terpentinrester i et glas, kan du sætte en mærkat på glasset og skrive ‘terpentin’ på. På den måde kan vi sikre, at kemikalierne bliver behandlet korrekt.

Hvis du har en Miljøkasse, kan du også aflevere originalemballage med brændbare væsker i den.
Husk låget på Miljøkassen skal være lukket ved aflevering enten på genbrugspladsen eller stilles frem sammen med din genbrugsbeholder.

Miljøkassen skal stilles på låget eller ved siden af din genbrugsbeholder, dagen inden genbrugsbeholderens tømmedag.

OBS: Du kan ikke aflevere Farligt Affald på genbrugspladsen uden for den bemandede åbningstid.

Hvad sker der med affaldet?

Kemikalie affald bliver håndteret af specialuddannet personale på et særligt anlæg.

Gå tilbage