Blomsterpotter med jord

Ingen kategori valgt
Restaffald

Mad og restbeholder

Ingen kategori valgt

Hvor skal det hen?

Blomsterpotter med jord fra stuen skal i din Mad- og restbeholder i rummet til Restaffald.

Har du større mængder planter og blomster med jord fra store potter så kan det afleveres på genbrugspladsen i området for haveaffald (nr. 48 Græs/bade med jord)

Hvad sker der med affaldet?

Dit restaffald bliver kørt til forbrændingsanlægget, og energien fra forbrændingen bliver brugt til produktion af el og varme. Røgen fra forbrændingsprocessen bliver grundigt renset, inden den bliver ledt ud gennem skorstenen.

Gå tilbage