Bleer, vat og bind

Tilbage
Ingen kategori valgt
Restaffald

Mad og restbeholder

Ingen kategori valgt

Hvor skal det hen?

Bleer skal samles i en affaldspose og kommes i rummet til Restaffald.

Dit restaffald skal fortsat i lukkede skraldeposer inden du kommer det i rummet til Restaffald.

OBS: Brugte toiletartikler som vatpinde, hygiejnebind og vådservietter må du IKKE smide i toilettet – du risikerer nemlig, at rørene stopper til. Vi kan desværre heller ikke genbruge materialerne, og derfor skal du bare smide dine brugte toiletartikler i beholderen til Restaffald.

Hvad sker der med affaldet?

Dit restaffald bliver kørt til forbrændingsanlægget, og energien fra forbrændingen bliver brugt til produktion af el og varme. Røgen fra forbrændingsprocessen bliver grundigt renset, inden den bliver ledt ud gennem skorstenen.

Gå tilbage