Bestik, metal

Metal

Genbrugsbeholder

Farligt affald

Miljøkasse

Genbrugsplads

Sortering

Hvor skal det hen?

Rent bestik, der skal kasseres, kan du bortskaffe via din genbrugsbeholder som Metal eller i Miljøkassen, hvis du har den.

Bruger du Miljøkassen så skal det emballeres og sikres, så der ikke stikkes hul på det andet, der er i kassen eller som kan give personskader ved den efterfølgende sortering.

Du kan også aflevere det på genbrugspladsen i containeren til Metal (52 Metal mindre ting) – eller i rummet til genbrugsting til vores genbrugsbutik, så andre kan få glæde af dem.

Hvad sker der med affaldet?

Jern og metal bliver sorteret, inden det bliver smeltet om og brugt igen som råmateriale i produktionen af nyt aluminium eller råjern. Har dit bestik et skaft af f.eks. træ eller plast, bliver det fjernet, inden metallet bliver genbrugt.

Gå tilbage