Bagerposer

Tilbage
Pap

Genbrugsbeholder

Restaffald

Mad og restbeholder

Ingen kategori valgt

Hvor skal det hen?

Brune og hvide bagerposer der er helt rene og tørre kan sorteres fra til genbrugsbeholderen – Papir

Bagerposer der ikke er rene og er med synlige pletter af fedt, krummer eller andet på – skal i posen til Restaffald.

Hvad sker der med affaldet?

Papir bliver genbrugt som råmateriale til nye papirprodukter.

Dit restaffald bliver kørt til forbrændingsanlægget, og energien fra forbrændingen bliver brugt til produktion af el og varme. Røgen fra forbrændingsprocessen bliver grundigt renset, inden den bliver ledt ud gennem skorstenen.

Gå tilbage