Bagepapir

Tilbage
Ingen kategori valgt
Restaffald

Mad og restbeholder

Ingen kategori valgt

Hvor skal det hen?

Bagepapir er behandlet så det er fedt- og vandafvisende, derfor skal det med i Restaffald.

Har du bagepapir, hvor der på varedeklarationen står, at det bliver nedbrudt ved kompostering, så skal det stadigvæk med i Restaffald. Den nævnte kompostering er en proces, der tager flere måneder og kan ikke nås i
Biogasanlægget, da opholdstiden i anlægget er al for kort.

Hvad sker der med affaldet?

Dit restaffald bliver kørt til forbrændingsanlægget, og energien fra forbrændingen bliver brugt til produktion af el og varme. Røgen fra forbrændingsprocessen bliver grundigt renset, inden den bliver ledt ud gennem skorstenen.

Gå tilbage