Avis brugt til at rense fisk

Tilbage
Ingen kategori valgt
Restaffald

Mad og restbeholder

Ingen kategori valgt

Hvor skal det hen?

Avisen der er beskidt med fiskerester fra rensningen af fisk skal samles i en affaldspose og med i Restaffald. Avispapir eller andet papir der er fedtet med madaffald, kan ikke gå til genanvendelse. 

Det er vigtigt, at alle fiskerester, både ferske og tilberedte rester, smides ud i en lukket og tæt pose for at undgå at fluerne kan komme til affaldet.

Dit restaffald skal fortsat i lukkede skraldeposer inden du kommer det i rummet til Restaffald.

Hvad sker der med affaldet?

Dit restaffald bliver kørt til forbrændingsanlægget, og energien fra forbrændingen bliver brugt til produktion af el og varme. Røgen fra forbrændingsprocessen bliver grundigt renset, inden den bliver ledt ud gennem skorstenen.

Gå tilbage