Aske og grillkul

Tilbage
Ingen kategori valgt
Restaffald

Mad og restbeholder

Genbrugsplads

Sortering

Hvor skal det hen?

Aske skal samles i en lukket pose og kommes i rummet til Restaffald – dog er det vigtigt, at du sørger for, at asken er kold og pakket godt ind i en lukket pose. Så risikerer skraldemanden ikke at få støvet i hovedet under tømningen af beholderen.

Vil du aflevere den kolde, indpakkede aske på genbrugspladsen, skal den i containeren med nr. 35 Affald deponi.

Hvad sker der med affaldet?

Nogle mener, man kan anvende aske fra brændeovne som gødning i haven. Men aske indeholder tungmetaller, som havens planter risikerer at optage – og derfor fraråder vi, at du bruger aske som gødning.

Har du afleveret asken i din beholder til restaffald, bliver den kørt på forbrændingsanlægget, hvor filtre sørger for, at giftstofferne ikke skader miljøet. Har du afleveret asken til deponi på genbrugspladsen, sørger en membran i bunden af vores deponi for, at eventuelle miljøskadelige stoffer ikke siver ned i grundvandet.

Gå tilbage