PVC-plast, hård

Tilbage
Ingen kategori valgt
Ingen kategori valgt
Genbrugsplads

Sortering

Hvor skal det hen?

Materialer som fx tagrender, nedløbsrør, kloakrør, trapezplader, der er lavet af hård PVC-plast, skal i container/trådbur med skilt nr. 31 PVC - hård


Følgende har en anden sortering:

Persienner af PVC skal i nr. 35 Deponi
Produkter af blød PVC skal i nr. 35 Deponi
Kabelbakker af plast skal i nr. 14 Brændbart

Tagrender og nedløbsrør der er af zink eller kobber skal i trådbur med skilt nr. 52 Ædelmetal


Er du i tvivl, så spørg personalet på pladsen om hvilken container.

Hvad sker der med affaldet?

Indholdet fra container nr. 31 PVC køres til modtageanlæg/sorteringsanlæg og bliver senere genbrugt i produktionen af nye PVC produkter som fx kloakrør.

Indholdet fra nr. 35 Deponi bliver kørt til henlægning /nedgravning på vores deponi i Højer.
Deponiet er opbygget med membran, drænsystem og pumper, der leder spildevandet til et rensningsanlæg. Dermed undgås forurening af grundvandet.

Gå tilbage