Æggebakker

Tilbage
Pap

Genbrugsbeholder

Restaffald

Mad og restbeholder

Genbrugsplads

Sortering

Hvor skal det hen?

Tomme æggebakker uden rester af æg kan du smide i din genbrugsbeholder som Pap eller aflevere på genbrugspladsen i containeren til Pap.
Er der æggerester i æggebakken så skal den i affaldsposen til Restaffald.

Hvad sker der med affaldet?

Pap bliver presset til baller og brugt igen som råmateriale i produktionen af nyt pap.

Gå tilbage